Szkoła w Wiślinie nadal bez imienia

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański miała głosować nad nadaniem imienia „Inki” szkole w Wiślinie.

Posiedzenie Rady Gminy
Posiedzenie Rady Gminy

Zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad Rady Gminy o punkt poddania pod głosowanie wyboru patrona szkoły w Wiślinie ze względów formalnych nie został przyjęty. Na włączenie w proces procedowania nie wyraziła zgody p. prawnik czuwająca nad porządkiem prawnym posiedzenia, uzasadniając, że złożony w lutym wniosek nie posiadał uzasadnienia. Pomimo woli dodającego do porządku obrad radnego Karola Kardasińskiego, który zobowiązał się przygotować uzasadnienie radni większością głosów nie zgodzili się na włączenie tego punktu do porządku obrad. Wsparcie ze strony radnej Weroniki Chmielowiec oraz Małgorzaty Osowskiej, które optowały za dzisiejszą datą (data egzekucji „Inki”) nie odniosło skutku. Zgłoszona została propozycja wprowadzenia do porządku obrad głosowania w sprawie nadania imienia szkole na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy, która otrzymała 9 głosów radnych, przy 3 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się. Radni zadecydowali, że ten punkt zostanie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady.

Na formalne nadanie imienia szkole jeszcze przyjdzie poczekać, mimo iż uroczystości planowane są na marzec 2016, to nie zostało już wiele czasu na przygotowanie choć by sztandaru, który miał by być haftowany.

(MC)

Related posts