Olimpiada sołectw tym razem w Wiślince

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

22 sierpnia (sobota) o godz. 10.00 na boisku piłkarskim w Wiślince przy ul. Sportowej odbędzie się VII Olimpiada Sołectw. Gorąco zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w tej fantastycznej imprezie!

Impreza rozpocznie się przemarszem poszczególnych ekip reprezentujących sołectwa (każde sołectwo niesie transparent z nazwą danego sołectwa – przewiduje się nagrodę dla najoryginalniejszej i najbarwniejszej drużyny) przed trybuną honorową, na której zasiądą władze gminy oraz zaproszeni goście. Reprezentacje Sołectw staną w alfabetycznej kolejności na boisku piłkarskim (gospodarz z Wiślinki na końcu), podobnie jak na prawdziwej olimpiadzie. Kierownicy ekip/Sołtysi na odprawie przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji otrzymają talony na ciepły posiłek oraz napoje dla reprezentantów swojego sołectwa.

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

   I. Program Turnieju Sołectw

10.00    Parada Sołectw – przemarsz uczestników olimpiady –

Oficjalne rozpoczęcie imprezy.

10.30   Odprawa kierowników ekip zgłoszonych do Olimpiady 

11.00   Rozpoczęcie konkurencji olimpijskich (harmonogram w załączeniu).

14.00  POKAZ MISTRZA – Wyciskanie sztangi leżąc

14.30   Rozdanie medali i wręczenie nagród

15.00  Zakończenie imprezy 

W trakcie imprezy odbędą się Warsztaty Ekologiczne – Fundacja Ekologiczna ARKA

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

II. Wykaz konkurencji wraz z przepisami:

Konkurencje dla młodzieży rocznik 1998 – 2001:

Rzut piłką lekarską (dwie osoby z sołectwa – 1 dz. i 1 chł.) – o wadze 2 kg znad głowy do przodu lub do tyłu (2 rzuty). O wyniku końcowym konkurencji stanowi suma odległości najlepszych 2 rzutów.

Konkurencja dla kobiet (od 1997 r. ur. i starsze):

1. „Łap, traf złodzieja” – 5 rzutów piłką do tenisa ziemnego w manekina (głowa=6 pkt., ręce=3 pkt., tułów=1 pkt. O wyniku decyduje suma pkt. z wszystkich celnych rzutów.

Konkurencja dla mężczyzn (od 1997 r. ur. i starsi):

„Spacer rolnika” – przenoszenie worków z piaskiem
Skład drużyny: 2 osoby. Start „wahadłowy” na odcinku 30 m i z powrotem (pierwszy zawodnik dobiega z workiem piasku do punktu oddalonego o 30 m od linii startu, drugi powraca z workiem piasku do mety – na czas). Ciężar worka 40 kg. Uchwyt worka dowolny. O miejscu drużyny w konkursie decyduje łączny czas 2 zawodników.

Konkurencje dla dzieci r. ur. 2002 – 2004, dziewczyna lub chłopak:

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

Skoki przez skakankę (1 dz.  lub 1  chł.) – w czasie 60 sekund 4 osoby wylosowane spośród reprezentantów sołectw równocześnie wykonują skoki obunóż lub jednonóż. Wygrywa osoba, która wykona najwięcej skoków, w przypadku równej ilości następuje dogrywka w czasie 30 sekund.

Żonglerka piłką (1 chł.  lub dz.) – podbijanie piłki do piłki nożnej (rąk używać nie wolno) – żonglerka na ilość. Każdy uczestnik ma 2 próby Wygrywa osoba, która wykona najwięcej podbić piłki w najlepszej z prób. W przypadku równej ilości dogrywka – 1 próba.

Konkurencja dla dzieci r. ur. 2005 i młodsze:

1. Tor przeszkód (1 dz. + 1 chł.) –  zespół wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód na czas. Wygrywa ekipa z najlepszym w sumie czasem uzyskanym przez 2 osoby.

2. Bieg w workach (1 dz. lub 1 chł.) – wykonujemy na dystansie 15 metrów, tam i z powrotem (razem      30 m biegu).

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

Konkurencja mieszana drużynowa – dwie kobiety, dwóch mężczyzn ( r. ur. 1997 i starsi)

Narty drużynowe – Zespół czteroosobowy za pomocą specjalnych nart pokonują wyznaczoną trasę, liczy się czas przejścia. W zabawie występują równocześnie losowo wybrane po 2 ekipy.

Konkurencje drużynowe – 2 dowolne osoby z sołectwa: Podnoszenie ciężarka 17,5 kg 
W każdej z kategorii wagowych, tj. do 85 kg. i powyżej 85 kg. startuje po 1 zawodniku z reprezentacji. Konkurs polega na wyciskaniu ciężarka lewą lub prawą ręką na wyprostowane ramię stojąc, bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp od podłoża. W przypadku nieprawidłowego wykonania próby konkursowej – sędzia prowadzący może przerwać wyciskanie i nakazać powtórzenie próby. Nieprawidłowa próba nie jest zaliczana. Decyzje sędziowskie są ostateczne. O kolejności w konkursie decyduje ilość zaliczonych podniesień obu zawodników, a w przypadku równego wyniku, decyduje mniejsza waga zawodników.

Konkurencja dla sołtysów lub członków rady sołeckiej:

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

Zbieranie ziemniaków na czas (1 os. K lub M) – 4 losowo wybrane osoby ustawiają się na linii startu i na sygnał biegną z workiem do oddalonych o 7,5 m i 15 m ziemniaków (5 kg), rozłożonych wewnątrz kół hula hop. Zbierają ziemniaki do worka w dowolnej kolejności i wracają do linii startu/mety. Wygrywa osoba, która najszybciej zbierze wszystkie ziemniaki i wróci na linie mety.

Obieranie jabłka i ogórka (1 K lub 1 M),  liczy się suma nie przerwanych, najdłuższych obranych skórek, oceniamy najdłuższe całe obrane skórki leżące poziomo na stoliku. Skórkę kładzie rozciągniętą na stoliku uczestnik konkursu.

Konkurencja mieszana drużynowa – dwie kobiety,  3mężczyzn (r. ur. 1997 i starsi)

Olimpiada sołectw
Olimpiada sołectw

Przeciąganie liny – drużyny 5 osobowe startują losowo w systemie pucharowym z rozstawieniem dwóch najlepszych ekip z zeszłorocznej olimpiady w Juszkowie. Konkurencja polega na przeciągnięciu na swoją stronę drużyny przeciwnej. Zawodnicy nie mogą oplątywać liny wokół siebie, dłoni i ręki. Lina trzymana jest tylko w dłoniach. Zawodnicy nie mogą występować w obuwiu przemysłowym, typu korki, kolce lub korkotrampki. Każda drużyna ma prawo mieć 2 osoby rezerwowe, tzn. 1 kobietę+1 mężczyznę.

III. HARMONOGRAM:

10.00  Parada Sołectw

10.30  Odprawa techniczna (Przedstawiciele sołectw z sędziami)

11.00  Tor przeszkód, skoki przez skakankę, spacer rolnika

11.30  Bieg w workach, podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzut piłką lekarską

12.00  Wyciskanie ciężarka

12.30  Narty drużynowo

13.00  Zbieranie ziemniaków na czas

13.15  Obieranie jabłka i ogórka, „Łap, traf złodzieja

13.40  Przeciąganie liny

14.30  Pokaz Mistrza

15.00  Ogłoszenie wyników

Kolejność konkurencji może ulec zmianie w zależności od ilości startujących. Czas konkurencji uzależniony jest od ilości uczestników. Na zakończenie olimpiady ok. godz. 15.00 zostaną rozdane medale dla najlepszych (złote, srebrne i brązowe). W czasie zawodów będzie dodatkowo prowadzono punktacja drużynowa, której kolejność zostanie oficjalnie przedstawiona na gminnych dożynkach.

Related posts