Złote Gody Państwa Pawłowskich

Danuta i Waldemar Pawłowscy z Rotmanki obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Były gratulacje, życzenia, upominki i medale od Prezydenta RP.

Państwo Pawłowscy pochodzą z Gdańska, a w Rotmance mieszkają od 1996 r. Pani Danuta jest absolwentką Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa, a pan Waldemar to inżynier mechanik, obecnie na emeryturze.

Złoci jubilaci mają syna i dwoje wnucząt.

Magdalena Bielicka

Related posts