Utylizacja azbestu

Wszyscy mieszkańcy posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o ich wywóz i utylizację. 

Wnioski można składać do końca roku 2015 (Urząd Gminy, pok. 17 na I p.). Warunkiem złożenia wniosku jest demontaż wyrobów przed 2015 rokiem. Do wniosku należy dołączyć zdjęcia wyrobów przeznaczonych do wywózki.

Urząd Gminy planuje przeprowadzić wywózkę azbestu jednorazowo.

Dla tych, którzy dopiero planują dopiero wymianę pokrycia dachowego gmina przewidziała  dofinansowanie w wysokości 23 zł za jeden metr kwadratowy pokrycia dachowego( do kwoty 10 tys. zł). Od przyszłego roku o dofinansowanie będą mogły ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, ale również wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz  prowadzące działalność gospodarczą. Nabór wniosków na demontaż rozpoczyna się 2 stycznia i trwa do wyczerpania środków maksymalnie do 30 kwietnia. Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac.

Przypominamy również wszystkim mieszkańcom, że aby wymienić pokrycie dachowe należy uzyskać zgodę Starostwa Powiatowego

Magdalena Bielicka

Related posts