Możesz mieć wpływ na kierunek rozwoju Gminy

W związku z nowymi wyzwaniami, jakie powoduje stale rosnąca liczba mieszkańców, przystąpiliśmy do opracowania strategii rozwoju Gminy Pruszcz Gdański. Dokument będzie gotowy za 10 miesięcy. 

Od wielu lat gmina inwestuje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, drogową, sportowo – rekreacyjną i oświatową. Ponad 90%  gminy jest już skanalizowane. Większość mieszkańców ma dostęp do nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych, a także do placów zabaw, siłowni zewnętrznych, czy parków. Na terenie gminy funkcjonuje 17 świetlic, w których odbywają się regularne zajęcia. Gmina mocno inwestycje w oświatę, co przekłada się na znakomite wyniki naszych uczniów.

Nie ustajemy jednak w wysiłkach i podejmujemy nowe wyzwania.

–  Nadszedł czas, by postawić sobie nowe cele, związane z potrzebami licznie osiedlających się na terenie gminy mieszkańców – mówi wójt Magdalena Kołodziejczak. –  Do współtworzenia strategii zaprosimy organizacje pozarządowe, z którymi znakomicie nam się współpracuje, a także przedsiębiorców i mieszkańców.

Pracę nad strategią rozpoczną się od identyfikacji osób i instytucji, które powinny być zaangażowane w jej tworzenie i proces konsultacyjny. Następnie, przy pomocy ankiety,  będą badane potrzeby mieszkańców. Propozycje zapisów w strategii (jak wizja, cele rozwojowe) można będzie zgłosić również podczas planowanych spotkań warsztatowych.

O poszczególnych etapach prac nad strategią będziemy na bieżąco informować.

Magdalena Bielicka

Related posts