Policjanci z Pruszcza Gd. zabezpieczali protest rybaków w Kiezmarku

W środę (24 czerwca br.) w godz. 12.00-16.00 na przejściu dla pieszych w Kiezmarku na drodze krajowej nr 7 odbyła się pikieta protestacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „Mierzeja” z siedzibą w Katach Rybackich.

Uczestnicy zgromadzenia chodzili przez przejście dla pieszych i co 15 minut przepuszczali stojące w korku samochody. Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem protestujących rybaków przybrzeżnych oraz kierowali ruch wyznaczonymi objazdami.

Pikieta protestacyjna przebiegała spokojnie, nie odnotowano żadnych incydentów.

Marzena Szwed-Sobańska

Related posts