Przygotowania Policji do sezonu letniego

Policjanci z komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim i podległych komisariatów w okresie od 29 czerwca do 04 września br. przeprowadzą działania prewencyjne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego powiatu gdańskiego.

Celem tych działań jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, zahamowanie przestępczości, zwiększenie skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku letniego na obszarach wodnych oraz terenach przywodnych.

W ramach prowadzonych działań stróże prawa wspólnie z innymi służbami będą realizować następujące zadania:

Policjanci dostosują swoje służby do występujących zagrożeń oraz wyznaczą dyżury w siedzibach komisariatów, aby umożliwić kontakt z Policją;
Policjanci będą aktywnie uczestniczyć w kontrolach i spotkaniach z organizatorami wypoczynku, odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie do sezonu turystycznego;
Policjanci zadbają o zabezpieczenie porządku na obiektach turystycznych, plażach, kąpieliskach, przystankach wodnych, campingach, trasach turystycznych oraz przy organizacji wycieczek i innych imprez organizowanych dla wypoczywających turystów;
Policjanci wspólnie ze Strażą Miejską/Gminną, Strażą Leśną, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Leśną, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz służbami Ochrony Środowiska prowadzić systematyczne działania porządkowe w rejonach ruchu turystycznego ukierunkowane na ujawnianie i zwalczanie ujemnych zjawisk towarzyszących turystyce i wypoczynkowi;
Policjanci będą współpracować z przedstawicielami samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sport i rekreację;
Stróże prawa będą prowadzili kontrole prewencyjne ukierunkowane na ujawnienie osób sprzedających i podających alkohol nieletnim.

Marzena Szwed-Sobańska

Related posts