Rekcin. Park po rewitalizacji

Dotąd zaśmiecony i zachwaszczony teren  przy ul. Gdańskiej stanowi obecnie przyjemne miejsce wypoczynku.

Park w Rekcinie został oczyszczony ze śmieci, chwastów i jednorocznych krzewów. Stare drzewa zostały odmłodzone (przycięte), a w ich sąsiedztwie pojawiły się nowe drzewka, krzewy i byliny. Zagospodarowano również sadzawkę. Niedawno zostały wysiane trawniki.

Na terenie parku pojawiła się małą architektura w postacie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz wiaty piknikowej.

Inwestycja kosztowała gminę ok. 113 tys. zł.

Magdalena Bielicka

Related posts