Strażnicy gminni kontrolują nieruchomości

Strażnicy Gminy Pruszcz Gdański sukcesywnie odwiedzają kolejne nieruchomości, kontrolując je pod względem ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów i regulaminów.  

Sprawdzamy czy nieruchomość posiada numer porządkowy, czy pies ma aktualne szczepienia, czy na posesji znajduje się pojemnik na odpady – wymienia Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. – Przyglądamy się odprowadzaniu ścieków, a w przypadku miejscowości skanalizowanych, weryfikujemy podłączenie nieruchomości do sieci.

Za Strażą Gminną kompleksowa kontrola miejscowości Przejazdowo.

Na 138 skontrolowanych nieruchomości odnotowaliśmy 6 uchybień, które mieszkańcy zobowiązali się dopełnić,  więc można  powiedzieć, że Przejazdowo pod względem ładu i porządku wypada bardzo dobrze – dodaje komendant.

Jeszcze w kwietniu strażnicy skontrolują posesje w Bystrej – Osiedle.

Magdalena Bielicka

Related posts