Podziękowania dla ustępujących sołtysów

Podczas obrad ostatniej sesji Rady Gminy ustępujący sołtysi otrzymali specjalne podziękowania za całokształt pracy na rzecz swoich miejscowości.  

Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski podziękowali Adamowi Myślińskiemu, Alicji Kowalskiej, Barbarze Chlebowskiej, Bernadecie Grzeni, Henrykowi Gromnickiemu, Markowi Hojczykowi, Piotrowi Kępce, Renacie Rusztyn, Robertowi Gralakowi, Tadeuszowi Krawczykowi, Tomaszowi Hofmanowi, Weronice Chmielowiec, Witoldowi Płotce oraz Zbigniewowi Lewandowskiemu.

Na pamiątkowych dyplomach wójt i przewodniczący napisali: „Dzisiaj bycie sołtysem to nie tylko samo administrowanie. To również skuteczne reprezentowanie sołectwa w gminie i dbałość, aby postulaty zebrania wiejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planie jej rozwoju. Dobry sołtys musi być także sprawnym organizatorem, który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do włączenia się w sprawy własne i sołectwa. Takiej charyzmy i oddania Pani/Panu nie brakowało. Dzięki pełnemu zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadać ważnych dla sołectwa, za co serdecznie dziękujemy. Życzymy wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym”.

Przy okazji składania podziękowań wójt zauważyła, że w przypadku jednej nieruchomości w Krępcu  tabliczka z napisem „sołtys” widnieje już ponad 55 lat. Obecnie funkcję sołtysa pełni trzecie pokolenie rodziny Grzeniów. Nowo wybranym sołtysem jest Bożena Grzenia (wcześniej funkcję sprawowała jej mama – ustępująca właśnie Bernadeta Grzenia, przed nią mąż pani Bernadety – Henryk Grzenia, a jeszcze wcześniej rodzice Pana Henryka – najpierw Leon Grzenia, potem Gertruda Grzenia).

Magdalena Bielicka

Related posts