Policjanci w szkole w Pruszczu.

Policjantki z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii z komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim odwiedziły uczniów z pruszczańskiej podstawówki. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz zasady respektowania regulaminu szkolnego. Poruszono kwestię negatywnych zachowań oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Pruszcz pogadanka szkoła nr 4
Pruszcz pogadanka szkoła nr 4

W piątek (13 marca br.) o godz.11.45 policjantki z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii spotkały się z uczniami szkoły podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim, mieszczącej się przy ulicy Kasprowicza 16. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętą demoralizację wśród dzieci i młodzieży. Policjantki omówiły rożnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi, między innymi stosowanie środków 
odurzających, przynależność do rożnych nieformalnych grup młodzieżowych oraz bezpieczeństwo w internecie. Poruszono też zagadnienie dotyczące respektowania regulaminu szkolnego oraz konsekwencje jego łamania.

Szeroko pojęta prewencja kryminalna i uświadamianie dzieciom już od najmłodszych lat wszelkiego rodzaju zagrożeń ma znaczący wpływ na ich postrzeganie świata.

Marzena Szwed-Sobańska

Related posts