Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Od 1 września 2015 rodzice dzieci czteroletnich mają możliwość posłać je do przedszkola. Gmina zaś ma obowiązek zapewnić zadeklarowaną liczbę miejsc.  

Zasady rekrutacji  do samorządowego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016:

przedszkola
przedszkola

Dzieci  pięcioletnie (dziecko w roku kalendarzowym 2015 musi mieć ukończone 5 lat)
Od 1 września 2015 r. pięciolatki mają obowiązek uczęszczania do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły (zgodnie z obwodem) w godzinach podanych indywidualnie  w każdej placówce.

Dzieci  czteroletnie (dziecko w roku kalendarzowym 2015 musi mieć ukończone 4 lata)

Od 1 września 2015 r. czterolatki mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  publicznym przedszkolu, publicznym punkcie przedszkolnym lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko czteroletnie do publicznej placówki przedszkolnej  muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do:

– Szkoły Podstawowej w Wojanowie – dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły,

– Szkoły Podstawowej w Wiślince – dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły,

– Szkoły Podstawowej w Wiślinie – dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły

– Publicznego Przedszkola w Borkowie – dzieci zamieszkałe w obwodzie:  Szkoły Podstawowej w Borkowie, Szkoły Podstawowej w Rotmance, Szkoły Podstawowej w Straszynie i Szkoły Podstawowej w Łęgowie.

Czterolatki uczęszczające już do przedszkola, mają zapewnioną kontynuację wychowania w tej placówce. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  na rok szkolny 2015/2016 (w tym wnioski do pobrania) znajdują się w sekretariatach oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

APLA

TERMINY REKRUTACJI

od 9 marca do 27 marca 2015 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

15 kwietnia 2015 r. podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu, w siedzibie szkoły, listy kandydatów przyjętych  nieprzyjętych oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

Magdalena Bielicka

Related posts