Przykry zapach zniknie do wakacji

Dzięki modernizacji Oczyszczalni Wschód w Gdańsku skończą się uciążliwości zapachowe, dokuczające mieszkańcom Wiślinki, Bogatki i Przejazdowa.

W świetlicy wiejskiej w Wiślince odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z Oczyszczalni Wschód w Gdańsku.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Saur Neptun w Gdańsku, Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku, Wydziału Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim, sołtysi Wiślinki, Przejazdowa i Bogatki oraz radni.

Przedstawiciele Saur Neptun Gdańsk opowiedzieli zebranym jak przebiega proces technologiczny ścieków i w który momencie dochodzi do wydzielania odorów. Poinformowali mieszkańców, iż na chwilę obecną trwa modernizacja oczyszczalni, która zakończy się w maju tego roku. Po modernizacji uciążliwości zapachowe powinny się znacznie zmniejszyć.

Wyznaczono osobę do kontaktów z sołtysem Wiślinki, która będzie informować mieszkańców o ewentualnych awariach bądź pracach, które będą powodować uciążliwości zapachowe.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi, bądź uzyskać interesujące ich informacje przez formularz kontaktowy na stronie Saur Neptun Gdańsk: http://www1.sng.com.pl/kontakt.php?anim=6.

Ustalono również, że zostanie zorganizowana wycieczka informacyjna po oczyszczalni dla przedstawicieli mieszkańców Wiślinki, Przejazdowa i Bogatki.

Related posts