Gmina Pruszcz Gdański wspiera młodych rodziców

1240 miejsca w przedszkolach i 123 w żłobkach oraz klubach dziecięcych zapewnia młodym rodzicom gmina Pruszcz Gdański.  

W gminie Pruszcz Gdański funkcjonuje 7 żłóbków (opieka przez 10 h dziennie), 1 klub dziecięcy (do 5 h dziennie) oraz dwóch opiekunów dziennych, którzy sprawują opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. W sumie na terenie gminy są 123 miejsca opieki dla najmłodszych dzieci.

Gmina, choć nie ma takiego obowiązku, rokrocznie dotuje pobyt dzieci w wyżej wymienionych placówkach. W przypadku żłobków dopłaca 1,5 zł do każdej godziny pobytu (ilość godzin deklaruje rodzic), co miesięcznie stanowi ponad 300 zł na dziecko. O tyle mniej kosztuje rodzica stała opłata za żłobek. Dotacje otrzymują też kluby dziecięce i punkty opieki dziennej.

Podmiot, który chce otrzymywać dotację, musi złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy (pok. 18) w terminie do 30 września roku poprzedzającego.
Na ten rok w budżecie gminy zaplanowano 324 430 zł na współfinansowanie rodzicom opieki nad maluchami.

Na terenie gminy funkcjonuje 20 przedszkoli, w tym dwa publiczne. Gmina utrzymuje nie tylko przedszkola publiczne, ale również dofinansowuje prywatne. W przypadku tych drugich dopłaca 415,80 zł miesięcznie do jednego dziecka, co stanowi 75% kosztów pobytu w przedszkolu publicznym.

Ubiegający się o dotację podmiot musi złożyć wniosek do 30 września roku poprzedzającego, podając w nim planowaną liczbę dzieci. Liczba ta jest weryfikowana w trakcie roku udzielenia dotacji poprzez comiesięczne raporty, które składa podmiot  – wyjaśnia Lidia Gitler, inspektor ds. społecznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.

Rocznie gmina przeznacza ok. 5 mln zł na dotacje dla przedszkoli.

– Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Wyłącznie na wydatki bieżące, nie inwestycyjne – dodaje L. Gitler.

Magdalena Bielicka

Related posts