Odszedł Józef Witek, wieloletni przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański

W dniu 18 stycznia z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Witka, wieloletniego samorządowca i zaangażowanego społecznika.

sp. Józef Witek
sp. Józef Witek

Józef Witek (ur. 1938 r. ) zasiadał w Radzie Gminy od 1994 do 2010 r. W latach 1994 – 2002 oraz 2006 – 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a w latach 2002 – 2006 – I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Był pierwszym sołtysem Wojanowa.

Również w ostatnich latach życia aktywnie działał na rzecz gminy. Był prezesem Zarządu Gminnego OSP, czynnym członkiem Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odszedł od nas człowiek ogromnego autorytetu, zaangażowany bez końca we wszystko czego się podejmował – mówił podczas obrad sesji w dniu 19 stycznia przewodniczący Marek Kowalski. – Trudno znaleźć słowa, by wyrazić istotę Jego wszechstronnej działalności. 

Ostatni materiał wykorzystany do filmu o Gminie Pruszcz Gdański

 

Radni oddali cześć pamięci Józefa Witka symboliczną minutą ciszy.

nekrolog
nekrolog
Magdalena Bielicka

Related posts