Wybory Sołtysów

W Gminie Pruszcz Gdański rozpoczęły się wybory sołtysów, które będą się odbywały sukcesywnie i zakończą się w kwietniu 2019 r. Terminy najbliższych zebrań wiejskich (kliknij w nazwę miejscowości, aby otworzyć): Borkowo, Cieplewo, Rokitnica, Bystra (wieś), Wojanowo, Łęgowo, Roszkowo,  Borzęcin.   UGPG

Uczniowie zdobyli złoty medal w konkursie robotyki na Słowacji

Na Uniwersytecie w Żylinie na Słowacji trwa Międzynarodowy Konkurs Robotyki RoboRAVE. Wśród 38 drużyn z całego świata jest również reprezentacja naszej gminy, a konkretnie troje uczniów z Wiślinki, czworo ze Straszyna, po jednym z Wojanowa i Łęgowa. I teraz super wiadomość! Nasza ekipa zdobyła złoty medal w kategorii sumo! Serdeczne gratulacje! Podobne zawody były organizowane w Straszynie pod nazwą RoboRAVE   Jeżeli interesuje cię ten temat, podziel się swoją opinią. UGPG

Masz powyżej 65 lat? Dołącz do projektu

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt MEW@ dofinansowywany z Funduszy Europejskich a skierowany do osób powyżej 65 roju życia. W ramach tego projektu oferowane sa: bezpłatny kurs komputerowy, zajęcia animacyjne, praktyczne umiejętności obsługi komputera, telefonu, internetu, certyfikat bez egzaminu. Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia w Wiślinie, Rokitnicy, Łęgowie, Straszynie, Borkowie i w Wojanowie. Informacje i zgłoszenia na nr. tel. (58) 692 94 30 – Urząd Gminy Pruszcz Gdański. O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. UGPG

Wakacje na półmetku a studenci (III wieku) w akcji

Kolejne zajęcia w ramach Akademii Seniora i kolejny wyjazd w teren. Tym razem studenci zwiedzili gminne parki podworskie w Wojanowie, Będzieszynie, Arciszewie i Rekcinie. Oprowadzali po nich i opowiadali o stojących niegdyś obok nich dworach, dwaj historycy z wykształcenia, Marek Kozłow i Bartek Gondek. A wójt, Magdalena Kołodziejczak mówiła o odbywającej się aktualnie w Będzieszynie i Wojanowie rewaloryzacji obu parków. Na szczęście wczoraj aura była łaskawsza i zamiast męczącego upału mieliśmy przyjemną temperaturę na spacer. Wiedza przekazana przez przewodników na tyle zaabsorbowała uwagę seniorów, że czekające na nich w parku…

Konkurs wiedzy pożarniczej

W Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. Swoją wiedzę sprawdziło 24 uczestników. Młodzież rywalizowała w trzech kategoriach wiekowych: 10 – 13 lat, 14 – 16 lat i 17 – 19 lat. Organizatorem konkursu był Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a patronem i fundatorem nagród natomiast była gmina Pruszcz Gdański. Poziom wiedzy uczestników był więcej niż dobry zważywszy, że te zagadnienia nie są elementem kolejnego przedmiotu w szkole i trzeba ja zdobyć samodzielnie. Warto podkreślić,…

Piesi i rowerzyści poczują się bezpieczniej

Niebawem ruszą prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Wojanowem a Jagatowem wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 226. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. Trakt wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną ciągnąć się będzie od przystanku autobusowego przy rondzie w Wojanowie do skrzyżowania DW 226 z ulicą Żurawią w Jagatowie. Po jego wybudowaniu diametralnie na korzyść zmienią się warunki poruszania się, na tym odcinku drogi, zarówno pieszych jak i rowerzystów. Jednocześnie trwają wstępne…

Zamknięty dla ruchu kołowego będzie most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku

W dniu 02.01 (wtorek) 2018 r. o godz. 9.00 zamknięty zostanie dla ruchu kołowego most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku. W związku z powyższym wyznaczono objazdy: – dla samochodów ciężarowych w obu relacjach ulicami: Niepołomicką, Świętokrzyską i Małomiejską oraz Obwodnicą Południową; – dla samochodów do 3.5 tony ulicą Nowiny. Utrudnienia spowodowane będą budową nowego obiektu mostowego realizowanego staraniem DRMG. Zakończenie prac planowane jest na 30.06.2018 r.   Magdalena Kiljan

Dyskutowano o rewitalizacji parku w Wojanowie

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Piotrem Rutkowskim. Dyskusja dotyczyła projektu rewitalizacji parku w Wojanowie. Naukowiec przyznał, że obszar jest niezwykle cenny przyrodniczy. Wyróżnia się kilkoma gatunkami roślin pod ścisłą ochroną oraz kilkusetletnim drzewostanem. W spotkaniu wzięli również udział: Joanna Drużyńska i Iwona BeszczyńskaWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Małgorzata Kistowska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdański oraz Olga Kowiel – architekt. Omówienie projektu było kolejnym krokiem do realizacji zadania. Następnym będzie złożenie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Park ma stanowić element Szlaku Parków Podworskich Gminy Pruszcz Gdański.…

Jest szansa na kolejne pieniądze!

Wójt Magdalena Kołodziejczak wspólnie z innymi włodarzami podpisywała dziś porozumienie partnerskie dotyczące budowy węzłów integracyjnych w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i w Pszczółkach wraz z trasami dojazdowymi. Projekt ma zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów i komunikacji publicznej.   Na terenie gminy zagospodarowany by został węzeł przesiadkowy w Cieplewie (parking samochodowy i rowerowy dla przesiadających się na SKM do Gdańska), powstałaby ścieżka pieszo – rowerowa na trasie Wojanowo – Jagatowo oraz trasa rowerowa Juszkowo – Pruszcz Gdański. Ponadto, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców Radunicy, powiat gdański miałby budować ścieżkę wzdłuż…

Reforma oświaty w naszej gminie

Najważniejsza uchwała dzisiejszej sesji dotyczyła organizacji oświaty po wprowadzeniu reformy. Po wielu spotkaniach i dyskusjach z dyrektorami, nauczycielami i mieszkańcami Rada Gminy pozytywnie przyjęła przedstawioną przez wójta uchwałę, zgodnie z którą: Zespoły szkół staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, Klasa siódma Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie (jeden rocznik) będzie kontynuowała naukę w szkole w Rotmance, Klasy siódma i ósma Szkoły Podstawowej w Wojanowie będą realizowały obowiązek szkoły w Łęgowie, Gimnazjum w Przejazdowie od roku szkolnego 2017/18 stanie się szkołą podstawową. W roku 2017 naukę w szkole będzie kończyło gimnazjum i…

Bilety miesięczne komunikacji Pruszcz Gdański i świąteczny rozkład jazdy

Od 19.12.2016 r. w dni wolne od nauki szkolnej bilety miesięczne wydane na linie komunikacji Pruszcz Gdański honorowane również będą w wybranych kursach linii 859 w celu ułatwieniu pasażerom dostania się do Pruszcza Gdańskiego w porannych godzinach.   Zasada ta dotyczy tylko przejazdów linią 859 w kursach w kierunku Pruszcza Gdańskiego o godz.: 5:40 lub 6:10 z Jagatowa; 5:43 lub 6:13 z Świncza; 5:45 lub 6:15 z Wojanowa.   23 grudnia 2016 r. (piątek), 27-30 grudnia 2016 r. (wtorek-piątek) Autobusy kursować będą według rozkładów jazdy ważnych w dni powszednie wolne od nauki…

Będą parki jak za dawnych lat?

Trwają prace projektowe związane z rewitalizacją parków podworskich w Wojanowie i w Będzieszynie. W środę w  Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w tej sprawie. Projektantka zaprezentowała wójtowi, a także pracownikom referatów ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy europejskich wstępną wizualizację parków. Przewiduje się uporządkowanie terenu, wzbogacenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia roślin rodzimych, urządzenie ścieżek i tarasów wypoczynkowych oraz małą architekturę. Projekt zakłada również chociaż częściowe odtworzenie dawnej świetności tych miejsc. Mają tu pomóc pozyskane od byłych właścicieli majątku w Wojanowie przedwojenne zdjęcia. Realizacja inwestycji zależy od tego, czy gminie uda się pozyskać…

Nowa droga i chodnik w Wojanowie

Radni Gminy Pruszcz Gdański podęli uchwałę o współfinansowaniu modernizacji drogi powiatowej w Wojanowie. Powiat gdański zabiega o środki z tzw. schetynówki, czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę, zostanie ogłoszony przetarg. Wkład finansowy gminy ma być nie wyższy niż 150 tys. zł. W ramach inwestycji powstałaby nowa nawierzchnia asfaltowa, zatoczka autobusowa i tak ważny dla mieszkańców Wojanowa chodnik. M. Bielicka

Szkoły w pełnej gotowości

Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych zgłosili gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017. Naradę poprzedziło oficjalne powierzenie obowiązków dwóm dyrektorom: dyrektor nowego przedszkola w Straszynie Marcie Kujawie – Greszczuk oraz dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojanowie Danucie Kamińskiej, która wygrała konkurs i będzie kierowała placówką przez kolejne 5 lat. Na spotkaniu pojawili się także pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej. Dyrektor Grzegorz Cwaliński przedstawił ofertę kulturalną dla szkół oferowaną przez ośrodek w Cieplewie (spektakle teatralne, kino za 5 zł, Festiwal Filmów Młodego Widza) oraz mediatekę w Straszynie (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne). Właściwa część narady dotyczyła…

Wojanowski majątek urzeka do dziś

Źródła historyczne podają, że pałac w Wojanowie został zniszczony w 1945 r. przez Armię Czerwoną. Jednak legenda głosi, że było inaczej. Adam Naczk z Wojanowa od lat pasjonuje się lokalną historią. Kiedy latem 2012 r. spotkał na terenie wojanowskiego parku dwójkę niemieckich turystów z aparatami fotograficznymi, nie oparł się pokusie nawiązania rozmowy. Zwłaszcza, że obcy język nie stanowił dla niego przeszkody. – Panowie, jeden w wieku około 50, a drugi 80 lat, przyjechali do Wojanowa z Frankfurtu – opowiada. – Cały wojanowski majątek należał dawniej do ich kolejno pradziadka i dziadka…

Genialni młodzi aktorzy wzruszyli do łez

Kiedy młodzi aktorzy z wojanowskiego teatru MaJo kłaniali się publiczności, nie było osoby, która nie miała łez w oczach. – Niech to przedstawienie będzie drogowskazem dla dzieci i dorosłych – podsumowała wzruszona wójt Magdalena Kołodziejczak, dziękując aktorom, a także opiekunkom teatru MaJo, które tak znakomicie przygotowały dzieci. Świąteczne przedstawienie o walce dobra ze złem zostało osadzone w dzisiejszych realiach wirtualnych pokus.  Bawiło, a jednocześnie ściskało za serce. Jego przekaz był niezwykle dorosły, a wykonanie genialne. Występ uczniów z Wojanowa był głównym punktem programu spotkania wigilijnego władz gminy, radnych, sołtysów i…

Uczniowie z Borkowa na „Biegu Traugutta”.

W miniony wtorek w Wojanowie zostały zorganizowane zawody w biegach dla uczniów szkół podstawowych w biegach. Wśród uczestników byli przedstawiciele Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Borkowa. 23 czerwca 2015r. uczniowie naszej szkoły udali się do Wojanowa na zawody sportowe, gdzie wzięli udział w ,,Biegu Traugutta”. Reprezentowało nas 9 dziewczynek i 9 chłopców. Zawody te były podzielone na 3 kategorie wiekowe: rocznik 2005, 2006 i 2007-2008. Potyczki rozpoczęły dziewczynki z rocznika 2007-2008, które biegły na dystansie 350m, następnie chłopcy – 400m i kolejno: dziewczynki 2006 – 400m, chłopcy 2006 – 450m, dziewczynki…

Znamy wyniki konkursu grantowego Kwiecista Gmina 2015!

II edycja ogłoszonego przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański konkursu pn. „Kwiecista Gmina” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Swoje projekty zgłosiły 23 sołectwa. To o 18 więcej niż w ubiegłym roku! Komisja konkursowa obradowała przez kilka godzin, oceniając projekty i notując uwagi. – Cieszymy się, że w tym roku tak wiele sołectw zdecydowało się powalczyć o granty na ukwiecenie swoich miejscowości. Niektóre z nich korzystały z takiej formy wsparcia w minionym roku i teraz zabiegają o środki na rozbudowę placów – powiedziała Katarzyna Kwiatek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i jedna z…

Ferie w szkołach

Zajęcia sportowe, artystyczne, gotowanie, wycieczki do kina i na lodowisko – szkoły przedstawiły program ferii.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie Od 02.02 do 06.02.  w godz. od 9 do 13 Poniedziałek 02.02. zajęcia plastyczne „My się zimy nie boimy” – collage, zabawy muzyczno-rytmiczne przy gitarze, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej – gry i zabawy z piłkami, Kuchcikowo – robimy ptasie mleczko. Wtorek 03.02. Jesteśmy ECO – „Drugie życie gazety”: wydzieranka, piłki gazetowe – i inne -zabawy z wykorzystaniem gazet, gry na sali gimnastycznej z wykorzystaniem gazetowych piłek – rzuty…

Odszedł Józef Witek, wieloletni przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański

W dniu 18 stycznia z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Witka, wieloletniego samorządowca i zaangażowanego społecznika. Józef Witek (ur. 1938 r. ) zasiadał w Radzie Gminy od 1994 do 2010 r. W latach 1994 – 2002 oraz 2006 – 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a w latach 2002 – 2006 – I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Był pierwszym sołtysem Wojanowa. Również w ostatnich latach życia aktywnie działał na rzecz gminy. Był prezesem Zarządu Gminnego OSP, czynnym członkiem Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów…

Nagrody za pracę dydaktyczną

Przy okazji wręczenia stypendiów dla najwybitniejszych uczniów oraz  aktów awansu zawodowego nauczycieli, przyznano cztery Nagrody Wójta dla najlepszych pedagogów. W tym roku Nagrody Wójta otrzymali: Elżbieta Działoszewska – dyrektor ZS w Łęgowie, Zygmunt Rzaniecki – dyrektor ZS w Rotmance, Marzena Witek – nauczycielka SP Wojanowo oraz Małgorzata Kurkiewicz – nauczycielka SP Wiślina.   Magdalena Bielicka  

Wojanowo. Dzieci na rybach

Trzynaścioro dzieci w wieku od 6 do 13 lat wzięło udział w spławikowych zawodach wędkarskich w Wojanowie.  Najlepsze połowy odnotowali: Natalia Ostrowska (I m.), Laura Groszek (II m.) i Michał Kopczyk (III m.). Nagrody, a także poczęstunek przy ognisko czekał jednak na wszystkich uczestników wędkarskich zmagań. Zawody zorganizowali: Wojskowe Stowarzyszanie Wędkarskie Czapla, któremu przewodzi prezes Andrzej Grzejka oraz Wojskowe Koło Wędkarskie Czapla ze Zbigniewem Pyśko na czele.   Magdalena Bielicka

Wojanowo. II Gminny Bieg Traugutta 2014

Na terenie rekreacyjnym w Wojanowie odbył się II Gminny Bieg Traugutta. Organizatorem biegu była  Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta.    W zawodach skierowanych do uczniów klas I-III szkół podstawowych wzięło udział 7 szkolnych reprezentacji: z Borkowa, Łęgowa, Wojanowa, Straszyna, Rotmanki, Wiślinki i Gdańska. Każda szkoła zgłosiła do zawodów po 3 dziewczynki i 3 chłopców w każdej z klas, co dało łącznie ponad 120 uczestników biegu. Zmagania poprzedziła wspólna rozgrzewka. Jako pierwsi do biegu ruszyli uczniowie klas pierwszych (dystans 250 metrów), następnie klas drugich ( dystans 400 metrów) oraz klas trzecich…

Szkoła w Wojanowie obrała kurs na edukację morską

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” organizowanym dla uczniów klas V przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fundację Navigare Mateusza Kusznierewicza.    W projekcie na rok szkolny 2013/2014 wzięło udział ponad 600 grup z całego województwa pomorskiego. Jego głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej oraz rozbudzenie w młodzieży pasji do żeglarstwa, zainteresowania morzem a jednocześnie rozwój kompetencji…

Dzień Dziecka w Rusocinie

Wymarzona pogoda sprzyjała wszelkim zabawom zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Były występy akrobatyczne, śpiewy i dużo, dużo radości. Malowanie twarzy zgromadziło już od samego początku, wiele chętnych dzieci, które mogły wybierać wśród propozycji przygotowanych przez panie z przedszkola „Słoneczna Kraina”. Kolejki ustawiały się po watę cukrową, na trampolinę, nie brakowało chętnych do balonowych zabawek. Dużo frajdy sprawiały puszczane bańki mydlane, dzieci mogły samodzielnie je tworzyć lub łapać te puszczane przez przez koordynatora zabaw z Centrum Szkolno Edukacyjnego. Program urozmaicały także występy dzieci dla dzieci. Gimnastyka artystyczna, występy wokalne na scenie…

Sukces teatru MaJo

Teatr MaJo z Wojanowa zajął I miejsce w XIV Gdyńskim Przeglądzie Jasełek. Konkurs ma zasięg wojewódzki.    Jasełka w wykonaniu aktorów z Wojanowa miały charakter nietuzinkowy – były nowoczesne i z humorem. Jury, które oceniało w sumie 29 szkół postanowiło wyróżnić nie tylko teatr z Wojanowa, ale również kreację aktorską uczennicy Kamili Mionkowskiej, odtwórczyni roli Pani Zimy.    

MOTOROWERZYSTKA UDERZYŁA W STOJĄCĄ CIĘŻARÓWKĘ

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego ustalają przyczyny wypadku do którego doszło dzisiaj rano na drodze wojewódzkiej nr 226 w Wojanowie gmina Pruszcz Gdański. Kierująca motorowerem uderzyła w tył stojącego na pasie ruchu ciężarowego mana z naczepą. 51-latka trafiła do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Od kierującej motorowerem pobrano krew aby sprawdzić czy była trzeźwa. Do wypadku doszło dzisiaj o godz. 5.00 na trasie Wojanowo Świńcz. 51-latka kierująca motorowerem jadąc w kierunku Świńcza uderzyła w tył unieruchomionej ciężarówki z naczepą. Samochód stał na pasie ruchu ponieważ doszło do awarii. Kierująca jednośladem trafiła…

Szkoła Podstawowa w Wojanowie ma 65 lat!

Wojanowo. Szkoła Podstawowa ma 65 lat! 11 października Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Już po raz 65-ty! Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej stanowiły dla Szkoły Podstawowej w Wojanowie także jubileusz 65-lecia. Z tej okazji w uroczystym apelu – poza uczniami i nauczycielami – wzięli udział zaproszeni goście: dawni pedagodzy tej szkoły, a także Józef Witek, jej były wieloletni dyrektor. – Zawsze mieliśmy zdolnych uczniów, którzy tańcem i śpiewem zdobywali uznanie dla szkoły. Obecnie naszą chlubą są mali aktorzy – mówiła Danuta Kamińska, dyrektor szkoły.…

Już jutro zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniu 12.10.2013 r. będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W RAMACH ZBIÓRKI MOŻNA ODDAĆ KRZESŁO, STÓŁ, SOFĘ, WÓZEK DZIECIĘCY, ITP…. Prosimy o przyniesienie odpadów wielkogabarytowych w wyżej wskazanym czasie lub pozostawienie go w wyżej wskazanym miejscu przed planowaną zbiórką. Kolejność i godziny przeprowadzenia zbiórki w poszczególnych miejscowościach: Wiślinka ul. Sportowa – parking przy świetlicy gminnej 8:00 – 8:30 Bogatka przy świetlicy gminnej 8:45 – 9:15 Przejazdowo ul. Kasztanowa – przy Hotelu Gniecki 9:30 – 10:00 Bystra ul. Ogrodowa 15 – przy budynku 10:15 – 10:45 Lędowo ul, Szkolna…

Mali artyści bawią i wzruszają do łez

„Kawka u kawki” – ta zabawna inscenizacja jest w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wojanowie tak genialna, że zostanie nagrana i wysłana na ogólnopolski konkurs organizowany przez Telewizję Polską. Zdolne dzieciaki potrafią też wzruszyć do łez  – na przedstawieniu „Traugutt żyje w nas” płakała nawet „twardzielka” Iwona Guzowska.   – Czasem ryczę – ze złości, z bezsilności (…). Albo ze wzruszenia. Ostatnio byłam w małej szkole w Wojanowie, niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Podstawówka imienia Romualda Traugutta, dzieci wystawiały przedstawienie o patronie. Jezus, ostatkiem sił musiałam się powstrzymać, żeby się nie rozbeczeć!…